GaN 多口快充 USB 充電器

我 們 家 換 電 話 的 頻 率 不 算 快 ,大 概 都 是 每 兩 年 一 換 。不 過 隨 著 要 充 電 的 設 備 越 來 越 多 ,隨 手 機 附 送 的 單 口 充 電 器 是 十 分 的 不 夠 用 。所 以 我 家 買 了 好 多 個 這 種 4 口 USB 充 電 器 。 它 的 優 點 是 價 閱讀全文

磁吸充電線,一條線充晒家裡所有平板手機

因 為 家 裡 也 有 幾 個 家 庭 成 員 ,大 家 喜 惡 各 有 不 同 ,所 以 最 後 就 有 很 多 不 同 的 平 板 和 手 機 。但 不 同 品 牌 、不 同 新 舊 的 裝 置 ,所 使 用 的 充 電 插 頭 都 不 一 樣 ,有 時 充 電 都 幾 麻 煩 。 當 然 我 家 裡 也 有 一 閱讀全文

MAIWO K2568KPA USB 3.0 KEYPAD 加密硬碟盒

話 說 我 幾 年 前 也 買 過 一 個 帶 有 KEYPAD 的 加 密 硬 碟 盒 ,近 日 因 為 工 作 需 要 ,要 再 買 一 個 。但 之 前 那 個 韓 國 牌 子 ,搵 來 搵 去 都 唔 見 有 ,都 唔 知 係 唔 係 執 左 笠 。那 沒 辦 法 ,只 好 去 找 其 他 牌 子 。 其 實 閱讀全文

Aukey QC3.0 超快速六口充電器

家 裡 的 電 子 產 品 越 來 越 多 ,需 要 充 電 的 時 間 越 來 越 長 ,如 果 有 一 個 多 插 口 的 快 速 充 電 器 ,就 唔 會 再 排 長 龍 ,可 以 節 省 不 少 時 間 。 今 次 我 買 到 的 是 Aukey 的 PA-T11 Charging Station,它 本 身 閱讀全文

USB 測電流神器!一插即可監測工作電壓電流,包郵特價 ¥25.99

你 買 回 來 的 充 電 器 、手 機 外 置 電 池 ,究 竟 電 壓 夠 不 夠 ?電 流 足 不 足 ?電 量 大 不 大 ?要 測 量 以 上 這 些 東 西 ,我 們 需 要 一 個 功 率 計 。但 一 般 的 功 率 計 大 多 是 插 在 插 蘇 用 的 ,對 USB 產 品 是 毫 無 辦 法 。 閱讀全文

和孩子一起探索世界:200 倍 USB 電子顯微鏡

話 說 我 老 婆 同 好 多 師 奶 一 樣 ,很 喜 歡 說 我 買 埋 晒 啲 唔 等 駛 既 野 。但 她 總 不 明 白 ,玩 具 通 通 都 係 唔 等 駛 既 ,唔 通 可 以 唔 買 ?   顯 微 鏡 在 我 小 時 候 是 高 級 科 學 儀 器 ,就 像 只 是 學 校 裡 面 用 只 閱讀全文